INFIINTARE SOCIETATI

- consultanta gratuita in alegerea formei de organizare (S.R.L., P.F.A., I.I., S.R.L.-D, ONG, S.A., ETC.), a obiectelor de activitate, a modalitatii de plata a taxelor si impozitelor;

- rezervare denumire societate;

- redactare act constitutiv;

- redactare contract de inchiriere/comodat pentru sediu social;

- completarea formularelor necesare infiintarii firmei;

                                                              - depunere capital social la banca;

                                                              - plata taxelor de la Registrul Comertului;

                                                              - depunere dosar complet la Oficiul Registrul Comertului;

                                                              - ridicare acte de la Registrul Comertului;

                                                              - realizarea stampilei.

MODIFICARI IN CADRUL SOCIETATII 

- modificare denumire societate;

- schimbare sediu social;

- schimbare actionariat;

- infiintare/inchidere punct de lucru;

- schimbare obiect principal de activitate;

- adaugare obiecte secundare de activitate;

- majorare capital social;

                                                             - cesiune parti sociale;

                                                             - numire/revocare administrator;

                                                             - recodificare CAEN. 

CONTABILITATE

- servicii de contabilitate;

- expertize contabile, judiciare si extrajudiciare;

- consultanta in domeniul financiar-contabil;

- asistenta in obtinerea de finantari nerambursabile;
- asistente in obtinerea de credite bancare, nebancare, leasing si factoring;
- finantari Start-Up;

- fonduri structurale;

- consultanta in management;

                                                              - planuri de afaceri;

                                                              - studii de prefezabilitate si fezabilitate;

                                                              - studii de oportunitate a afacerii;

                                                              - intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

                                                              - consultanta in vederea cresterii sanselor de reusita in accesarea de finantare.

INCHIDERE FIRMA 

- dizolvarea societatii comerciale;
- lichidarea patrimoniului firmei;
- radierea firmei din evidentele Registrului Comertului;
- intocmire bilant de lichidare.

FINANTARI - CREDITE 

- credit capital de lucru;

- credite Start – up;
- linie de credit;

- credit de investitii;
- cofinantare proiecte europene;

- factoring, scontare;

                                                         - scrisori de garantie;

                                                         - credite pentru achitarea datoriilor la bugetul de stat;

                                                         - plafon credit overnight;

                                                         - leasing auto;

                                                         - leasing imobiliar;

                                                         - leasing echipamente;
                                                         - leasing utilaje, etc..